Izborne skupštine temeljnih organizacija HDZ-a grada Virovitice održat će se u periodu od 1. do 9. listopada 2021. godine prema sljedećem rasporedu:

Pozivi na skupštine temeljnih organizacija nalaze se na poveznicama ispod:

Matije Gupca I

Matije Gupca III

Matije Gupca IV

Matije Gupca V

Stjepan Radić I

Josip Juraj Strossmayer IV

Stjepan Radić III

Stjepan Radić IV

Zbora Narodne garde I

Zbora Narodne garde II

Josip Juraj Strossmayer I

Josip Juraj Strossmayer II

Josip Juraj Strossmayer III

Matije Gupca II

Stjepan Radić II

Josip Juraj Strossmayer V

Josip Juraj Strossmayer VI

Čemernica

Taborište

Korija

Rezovačke Krčevine

Rezovac

Milanovac

Golo Brdo

Podgorje

Sveti Đurađ

Naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornoj skupštini Temeljne organizacije HDZ-a

 

OBRASCI ZA KANDIDATURE

Kandidatura za izbor predsjednika TO HDZ

Potpisi potpore kandidaturi za izbor predsjednika TO HDZ

Kandidatura za izbor potpredsjednika TO HDZ

Potpisi potpore kandidaturi za izbor potpredsjednika TO HDZ

Kandidatura za člana izvršnog odbora TO HDZ

Potpisi potpore kandidaturi za člana izvršnog odbora TO HDZ

Kandidatura za izbor izaslanika na izbornoj skupštini TO na izbornu skupštinu GO

Potpisi potpore kandidaturi za izbor izaslanika na izbornoj skupštini GO