Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor članova Gradskog odbora HDZ-a Virovitica

Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor izaslanika na Županijsku skupštinu HDZ-a Virovitičko-podravske županije